Synaps - nätverk och festival

Festival, föreläsningar, ekomarknad, film - allt i ett på ett hållbart sätt.

Synaps är en ideell förening och ett nätverk som som bland annat arrangerar Hållbarhetsfestivalen i Lund 20 maj 2017. I maj 2016 arrangerade Hållbarhetsfestivalen: Lund 1000 år till på Mejeriet i Lund. Just nu planerar vi inför festival 2017 samtidigt som vi arrangerar flera mindre evenemang under våren 2017.

Hållbarhetsfestivalen 2017 kommer att vara en del av Lunds universitets Hållbarhetsvecka, se hallbarhet.lu.se/hallbarhetsvecka/hallbarhetsfestival och anordnas i samarbete med Lunds kommun med stort bidrag från Sparbanksstiftelserna.

Festivalen kommer att likna den 2016 (se hallbarhetsfestivalenlund.se). I år kommer centrum vara på Stadshallen men med vissa programpunkter runt om i stan.Vill du delta med en föreläsning eller workshop? Sälja ekologiska varor? Andra idéer? Hör av dig till oss på synaps@synapslund.se

Program höst 2016

25 oktober – Lunda eko II - en plan som tar oss in i framtiden?
Magdalena Sivik, entreprenör med hållbar utveckling som drivkraft
4 november (höstlov) – rallyklimatworkshop för ungdomar i samarbete med Globalklubben/ABF
27 november (1 advent) – klädbyte i samarbete med Globalklubben/ABF och samtal om hållbara fibrer med Marie Ledendal
28 november – Skönlitterära klimatförändringar
Paul Tenngart, lektor i litteraturvetenskap, Lunds universitet

Varmt välkomna!

Hållbarhetsfestival

Vi vill att festivalen ska vara en plats för stimulerande kunskapsutbyten mellan allmänhet, föreningar, företag, kommun och universitet. Vi vill visa hur mycket man kan göra i sin vardag för att bidra till en hållbar stad, oftast utan några större uppoffringar. Samtidigt vill vi diskutera hur det kan bli ännu bättre - hur det kan bli lättare för individer att göra rätt och vad kommunen, företag och föreningar kan bidra med.

Hållbarhetsfestivalen 2017 kommer att ske i samarbete med Lunds universitets Hållbarhetsvecka, se http://www.hallbarhet.lu.se/nyheter-och-p…/hallbarhetsveckan.

Vi som driver Synaps är ekologerna Kristina Karlsson Green och Josefin Madjidian och arkitekten Katarina Eriksson.